X
تبلیغات
زولا

از نظر طب قدیم ایران میوه انار سرد ف تر و قابض است . آب انار سرد و تر و پوست انار سرد و خشک و بسیار قابض می باشد .

پوست ریشه درخت انار از بقیه قسمت های این درخت قابض تر است .

کلیه قسمت های درخت انار دارای تان می باشد که بسیار قابض است . برای مصارف دارویی از گل ، برگ ، پوست درخت ، پوست ریشه و دانه انار استفاده می شود .انار شیرین ادرار آور است .ملین مزاج است .آب انار شیرین برای بیماریهای مجاری ادرار مفید است .ترشح صفرا را زیاد می کند.آب انار اسهال را برطرف می کند.اگر انار را با عسل مخلوط کرده و هر روز چند قطره در بینی بچکانید از رشد پولیپ در بینی جلوگیری می کنید .خون ساز است .خون را تصفیه می کند .برای سالمندان بهترین دارو برای تقویت کلیه است .آب انار خنک کننده است .رنگ صورت را شاداب می کند .صدا را باز کرده و گرفتگی صدا را برطرف می کند .برای وزن اضافه کردن انار بخورید .آب انار مقوی قلب و معده است .

1) انار شیرین ادرار آور است .

2) ملین مزاج است .

3) آب انار شیرین برای بیماریهای مجاری ادرار مفید است .

4) ترشح صفرا را زیاد می کند.

5) آب انار اسهال را برطرف می کند.

6) اگر انار را با عسل مخلوط کرده و هر روز چند قطره در بینی بچکانید از رشد پولیپ در بینی جلوگیری می کنید .

7) خون ساز است .

8) خون را تصفیه می کند .

10) برای سالمندان بهترین دارو برای تقویت کلیه است .

11) آب انار خنک کننده است .

12) رنگ صورت را شاداب می کند .

13) صدا را باز کرده و گرفتگی صدا را برطرف می کند .

14) برای وزن اضافه کردن انار بخورید .

15) آب انار مقوی قلب و معده است .