X
تبلیغات
زولا

خوردن گوشت پخته باعت تولید آنزیم‌هایی در بدن می‌شود که مضر است. سیب و سماق می‌تواند اثر این آنزیم را خنثی کند. او می‌گوید «برای همین است که با کباب سماق می‌خوریم. البته به لحاظ علمی اطلاع نداشتیم اما به تجربه از مادربزرگ‌ها این موضوع را یاد گرفته‌ایم

دکتر فیروز درودی، استاد بخش سم‌شناسی دانشکده علوم پزشکی «لایدن» در هلند، درباره تأثیرات مواد غذایی بر هم و خنثی کردن اثرات منفی برخی مواد غذایی تحقیقاتی انجام داده است. به گزارش رادیو زمانه یافته‌های او درباره تأثیر "سماق" به نتیجه رسیده و در حال حاضر مشغول ثبت تأثیرات کشف شده "سماق" در هلند است.

به گفته دکتر درودی، مشخص شده که 50 درصد سرطان‌ها به خاطر شیوه تغذیه ما به وجود می‌آید.

او و همکارانش در دانشگاه لایدن، روشی را پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد چه‌طور می‌توان اثر منفی مواد غذایی را از بین برد.

مثلا، خوردن گوشت پخته باعت تولید آنزیم‌هایی در بدن می‌شود که مضر است. سیب و سماق می‌تواند اثر این آنزیم را خنثی کند.او می‌گوید «برای همین است که با کباب سماق می‌خوریم. البته به لحاظ علمی اطلاع نداشتیم اما به تجربه از مادربزرگ‌ها این موضوع را یاد گرفته‌ایم

او اثر مثبت 25 ماده شیمایی دیگر را نیز کشف کرده است که می‌تواند اثر منفی مواد غذایی دیگر را خنثی کند