مهم ‌ترین اسیدهای چرب امگا -3 عبارت‌اند از: اسید آلفالینولنیک، اسید ایکوزاپنتانوئیک

نتایج مختلفی در هنگام استفاده از بذر کتان در جیره، توسط آزمایشات مختلف به ثبت رسیده‌اند. در یک تحقیق، فقط هنگامی که مقدار بذر کتان در جیره 15درصد بود، مقدار امگا-3 زرده‌ی تخم‌مرغ افزایش پیدا کرد. در یک آزمایش دیگر نشان داده شد که استفاده از بذر کتان در جیره‌ی مرغ ‌تخم گذار، مقدار لینولنیک اسید،

از طرف دیگر، تغذیه‌ی روغن کتان در مرغ ‌تخم ‌گذار، مقدار لینولنیک اسید آن را تا 30 برابر افزایش داد و باعث افزایش مقدار

یکی از اثرات منفی استفاده از بذر کتان، تغییر در رنگ زرده‌ی تخم‌‌ مرغ است، که باب طبع مشتریان نیست. از طرف دیگر مصرف بذر کتان باعث افزایش ابتلا به عارضه‌ی کبد چرب در مرغ‌ها و کاهش کیفیت تخم‌مرغ می‌‌شود. بیش‌تر تحقیقات نشان داده‌اند که استفاده از بذر کتان در جیره، باعث افزایش مقدار

برای افزایش مقدار

استفاده از ترکیب مناسبی از روغن‌های گیاهی و روغن ماهی، نتایج خوبی را در زمینه‌ی افزایش مقدار اسیدهای چرب امگا-3 در زرده‌ی تخم‌مرغ به‌دست دهد

گلزا(کانولا) حاوی مقدار زیادی گلوکوسینولات است که باعث کاهش رشد و کاهش تولید تخم‌مرغ می‌شود. افزودن گلزا به جیره‌ی مرغ‌های تخم قهوه‌ای، باعث ایجاد طعم نامطلوب ماهی در تخم‌مرغ آن‌ها می‌شود

گلزا حاوی ماده‌ای به‌نام «سپناپین» است که یک ممانعت کننده‌ی قوی از فعالیت آنزیم ،‌تری متیل آمین اکسیداز‌ می‌باشد، از این رو مصرف گلزا در مرغ‌های تخم‌ قهوه‌ای، باعث تجمع ‌تری متیل آمین و در نتیجه ایجاد بوی ماهی در تخم مرغ می‌شود. مصرف گلزا در مرغ‌های تخم سفید، این اثر را ندارد. گلزا حاوی مقادیر زیادی از اسید چرب آلفا- لینولنیک است. این اسید چرب در بدن مرغ به اسید‌های چرب بلند زنجیره مثل

3- افزودن خزه ی دریایی به جیره غذایی مرغ:

افزودن این ماده به جیره‌ی طیور تخم‌گذار، باعث افزایش مقدار

4- افزودن روغن ماهی دریایی به جیره غذایی مرغ:

عیب این روش ایجاد بوی نامطبوع در تخم‌مرغ است. اما مصرف روغن ماهی بر روی مقدار اسیدهای چرب امگا3 به جز اسید لینولینک تأثیر خوبی دارد

5- استفاده از روغن‌های گیاهی در جیره‌ی غذایی طیور تخم‌گذار:

در هنگام استفاده از روغن‌های گیاهی در جیره‌ی طیور تخم‌گذار، مقدار لینولنیک اسید موجود در پلاسمای خون و زرده‌ی مرغ‌های تخم‌گذار افزایش می‌یابد

نتیجه

جیره‌هایی که دارای مقادیر زیادی لینولنیک اسید هستند، باعث افزایش مقدار لینولنیک اسید در زرده می‌شوند، ولی مقدار

DHA, EPA را بسیار کم تحت تأثیر قرار می‌دهند، لذا به‌نظر می‌رسد استفاده از ترکیب مناسبی از روغن‌های گیاهی و روغن ماهی، نتایج خوبی را در زمینه‌ی افزایش مقدار همه‌ی اسیدهای چرب امگا-3 در زرده‌ی تخم‌مرغ به‌دست دهد.
:
.
.
DHA زرده می‌شود که این افزایش حتی از مقدار افزایشی که در اثر مصرف روغن ماهی ایجاد می‌شود نیز بیشتر است. منبع عظیمی از این ماده در اختیار است، ولی نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می‌شود.
EPA و DHA تبدیل شده و در زرده‌ی تخم‌مرغ ذخیره می‌‌‌شود.
.
.
2-
استفاده از گلزا در جیره غذایی مرغ:
EPA و DHA در زرده باید مرغ‌ها را با جیره‌های غنی از اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره تغذیه کنیم. در ضمن هنگام استفاده از بذر کتان در جیره‌ی طیور، باید بر روی آن فرآوری انجام شود، تا مواد ضد تغذیه‌ای آن از بین بروند.
EPA زرده نمی‌شود.
DHA موجود در زرده تا حدود 4 برابر شد.
DHA و DPA زرده را افزایش می‌دهد؛ ولی بر روی مقدارEPA تأثیر چندانی ندارد. در یک تحقیق دیگر نشان داده شده، که استفاده از بذر کتان به هر مقدار، باعث افزایش مقدار تولیدDHA در زرده نمی‌شود و مصرف دانه‌ی کامل بذر کتان یا دانه‌ی خرد شده‌ی آن نیز تأثیری در این روند ندارد.
(EPA)، اسید دکوزاپنتانوئیک (DPA) و اسید دوکوزاهگزانوئیک (DHA).
1-
استفاده از بذر کتان در جیره‌ی غذایی مرغ‌ تخمگذار: